Ondersteuning

Het Rudolf Steiner College is een relatief kleine school, verdeeld over twee gebouwen, waar iedereen elkaar kent. Dat heeft als voordeel dat we snel signaleren en reageren als er iets aan de hand is. Bijvoorbeeld wanneer het leren niet goed lukt, je wat minder prettig voelt, er fysiek problemen zijn of je zorgen maakt over zaken buiten school. Het spreekt overigens voor zich dat we liever van tevoren weten of een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Dan kunnen we nog sneller de juiste maatregelen nemen.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Op het Rudolf Steiner College is de mentor het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. De mentor en de klassenleerkrachten geven het basis ondersteuningsaanbod vorm. Wanneer er sprake is van een belemmering in de persoonlijke en/of schoolontwikkeling van de leerling wordt gekeken naar extra ondersteuning.

Samen met de ondersteuningscoördinator is de mentor of klassenleerkracht verantwoordelijk voor de benodigde extra begeleiding en aandacht. Op school zijn er meerdere medewerkers betrokken bij de ondersteuning en begeleiding. Deze medewerkers vormen samen het ondersteuningsteam (OT). Dit team komt wekelijks bij elkaar en werkt samen met het CJG, Bureau Leerplicht, de GGD en het samenwerkingsverband.

In het Schoolondersteuningsprofiel-plan kunt u meer gedetailleerde informatie vinden van de ondersteuning die geboden kan worden op het Rudolf Steiner College.

Het SOP kunt u hier downloaden.