Ondersteuning

Het Rudolf Steiner College is een relatief kleine school, verdeeld over twee gebouwen, waar iedereen elkaar kent. Dat heeft als voordeel dat we snel signaleren en reageren als er iets aan de hand is. Bijvoorbeeld wanneer het leren niet goed lukt, je wat minder prettig voelt, er fysiek problemen zijn of je zorgen maakt over zaken buiten school. Het spreekt overigens voor zich dat we liever van tevoren weten of een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Dan kunnen we nog sneller de juiste maatregelen nemen.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Op het Rudolf Steiner College is de mentor het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. De mentor en de klassenleerkrachten geven het basis ondersteuningsaanbod vorm. Wanneer er sprake is van een belemmering in de persoonlijke en/of schoolontwikkeling van de leerling wordt gekeken naar extra ondersteuning.

Samen met de ondersteuningscoördinator is de mentor of klassenleerkracht verantwoordelijk voor de benodigde extra begeleiding en aandacht. Op school zijn er meerdere medewerkers betrokken bij de ondersteuning en begeleiding. Deze medewerkers vormen samen het ondersteuningsteam (OT). Dit team komt wekelijks bij elkaar en werkt samen met het CJG, Bureau Leerplicht, de GGD en het samenwerkingsverband.

In het Schoolondersteuningsprofiel-plan kunt u meer gedetailleerde informatie vinden van de ondersteuning die geboden kan worden op het Rudolf Steiner College.

Het SOP kunt u hier downloaden.

Ondersteuning bij het leren

Bijles
Momenteel geeft Lyceo aan drie groepen leerlingen van onze school bijles en daarmee zijn alle plaatsen die zij aan bijles bieden bezet.
Inmiddels is ook Kai Kaviani (oud-leerling van onze school) begonnen met het geven van bijles in de exacte vakken aan leerlingen uit de klassen 10-12 havo-vwo.
We begrijpen dat we hiermee lang niet alle leerlingen die zich via het formulier hadden ingeschreven, bijles kunnen bieden.
Huiswerkbegeleiding

Vanuit Lyceo heeft er voor de kerstvakantie een traject gelopen waarin ze leerlingen huiswerkbegeleiding boden. Dit traject is inmiddels afgerond. Vanaf 6 februari start een tweede ronde. Dit keer worden de leerlingen vanuit het ondersteuningsteam aangemeld en loopt het niet meer via een open inschrijving.

Examentraining
Op zaterdag 18 maart zal er een schoolexamentraining plaatsvinden ter voorbereiding op toetsweek 2B. Vanwege de beperkte hoeveelheid leerlingen die deze training kan volgen, zal de aanmelding via de mentoren lopen.
Voor de leerlingen in de examenklassen worden er examentrainingen aangeboden. De examentrainingen vinden plaats op 22 t/m 23 april en 1 t/m 2 mei op het Mendel College te Haarlem. Deze examentraining duurt 2 dagen. Binnenkort is er de mogelijkheid voor leerlingen om zich in te schrijven.