Zorg

Het Rudolf Steiner College is een relatief kleine school waar iedereen elkaar kent. Dat heeft als voordeel dat we snel signaleren en reageren als er iets aan de hand is. Bijvoorbeeld bij medicijngebruik, een bijzondere thuissituatie of specifieke leer- of gedragsproblemen. Het spreekt overigens voor zich dat we liever van tevoren weten of een leerling extra zorg nodig heeft. Dan kunnen we nog sneller de juiste maatregelen nemen.

Zorgbeleid

Samen met de zorgcoördinator is de mentor of klassenleerkracht verantwoordelijk voor de benodigde extra zorg en aandacht. Alle bij de zorg betrokken medewerkers vormen samen met de decanen het zorgteam, dat eenmaal per maand bij elkaar komt om alles te bespreken en de gewenste aanpak te bepalen. Hierin zitten ook de schoolarts, de remedial teacher en de sociaal-pedagogisch begeleider.
Het zorgbeleidsplan kunt u hier downloaden.

Trajectbegeleiding

Leerlingen met specifieke zorgbehoeften worden besproken in het zorgteam en begeleid door de trajectbegeleiding.

Ondersteuningsprofiel

Zorgstructuur zoals deze op onze school wordt aangeboden.