De Vrijeschool

Het idee van de vrijeschool

Net als iedere andere school bereidt een vrijeschool de leerlingen optimaal voor op het eindexamen. De weg ernaartoe is echter anders. Op een vrijeschool staat de ontwikkeling van het individu centraal. Dit is ook de reden waarom we onze werkwijze aan de leerling aanpassen. Zo scheppen we een klimaat waarin de persoonlijke ontplooiing optimaal tot z’n recht komt. Anders gezegd prikkelen we jonge mensen om behalve intellectueel ook creatief en sociaal het beste naar boven te halen.

Onze missie en visie

Als school willen wij kinderen op een aangename manier naar hun volwassenheid begeleiden. Afgezien van de lesstof die ze naar een prima diploma leidt, geven we ze graag veel sociale bagage mee en een gezond oordeelsvermogen. Ons streven is dat de leerlingen de school verlaten als vrij denkende en zich vrij voelende mensen met hun zelf ontwikkelde idealen.

Het Rudolf Steiner College

Onze leerlingen hebben de afgelopen jaren uitstekende resultaten behaald.  De slagingspercentages liggen rond de 90% (zie ook examenresultaten)!

Dat zijn mooie cijfers. Maar wat wij nóg mooier vinden, is dat we er elk jaar weer in slagen om de leerlingen meer mee te geven dan alleen een diploma. We maken jonge mensen graag nieuwsgierig door ze voeding te geven aan hun eigen interesses en toekomst. Zo creëer je optimale mogelijkheden voor leerlingen om te bereiken wat ze uiteindelijk willen worden.

In schooljaar 2023-2024 hebben wij 1100 leerlingen op school.