Schoolreis

Elk jaar gaan de leerlingen op schoolreis. Lengte en invulling van de schoolreis verschilt per leerjaar.

De bijdragen voor de schoolreizen worden geïnd via WIS collect.

  • Klas 7 gaat eind van het schooljaar op Natuurkamp.
  • Klas 8 heeft geen schoolreis.
  • Klas 9 mavo gaat eind van het schooljaar op Ardennenkamp.
  • Klas 9 havo/vwo gaat eind van het schooljaar op Zeilkamp.
  • Klas 10 mavo gaat in februari op Kunst/Maatschappij reis.
  • Klas 10 havo/vwo heeft geen schoolreis.
  • Klas 11 havo/vwo gaat aan het eind van het schooljaar op Kunstreis.

Voor vragen over de bijdragen kunt u mailen naar Rosemarie Buss admin@rscollege.nl.