Downloads

Download hier het schoolplan 2017-2021 van de Stichting Voortgezet Vrijeschoolonderwijs N.H.

Download hier het schoolportret van onze school.

Download hier het NRO-project Toekomstgericht onderwijs.

Download hier het artikel persoonsvorming en de school.