Ziekmelden

Ziekmelden vóór 9.00 uur via 023 – 540 34 17. Een bezoek aan de dokter, tandarts of specialist moet vooraf worden gemeld op hetzelfde telefoonnummer.

Wanneer een leerling regelmatig te laat komt, verzuimt of langdurig ziek is, dan zijn we verplicht om dat bij de leerplichtambtenaar te melden. Uiteraard worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld.

Download hier:

Verzuimprotocol

Protocol Medisch Handelen