Toelichting ouderbijdrage en overige schoolkosten

Op de vrijeschool doen we heel veel dingen die bedoeld zijn om de leerlingen naast kennis, ook andere voor het leven waardevolle vaardigheden bij te brengen. Het gaat bij ons op school niet alleen om kwalificatie, het behalen van een mooi diploma, maar ook om persoonsvorming (wie ben ik en wat wil en kan ik daarmee?) en socialisatie (ik ben niet alleen op deze wereld, maar leef met anderen en ontwikkel me daaraan). Daarom zijn er veel kunstvakken zoals toneel, muziek, koor en schilderen én ambachtsvakken zoals hout, metaal, tuin, textiel en keramiek/steen. Om daarbij voldoende aandacht aan uw kind te kunnen geven én voor de veiligheid, zijn die lessen vaak in kleinere, halve groepen.

Zowel de vaak dure materialen voor die lessen als een deel van de extra lesuren zelf worden niet door de overheid vergoed. Ook het hebben en inrichten van ambachtslokalen én Vrij Waterland, waar alle leerlingen tuinbouw en kooklessen krijgen, zit niet in de subsidie die wij van de overheid ontvangen. Wij vragen daarom een financiële bijdrage van de ouders voor het bekostigen van deze extra onderwijsdoelen. Voor zowel onderwijspersoneel als voor onderwijs ondersteunend personeel (o.a. op de tuin Vrij Waterland) geven wij structureel meer formatieplaatsen uit dan waarvoor we subsidie ontvangen van de overheid.

Voor de uitgebreide toelichting, download de brief hieronder.

Download hier de ouderbijdragebrief voor schooljaar 2023/2024.

Wis-Collect

De ouderbijdragen worden sinds enkele jaren digitaal geregeld. Bekijk het filmpje hieronder voor een uitleg van Wis-Collect.

Hoe kunt u uw bijdrage kenbaar maken en betalen

U ontvangt een e-mail met daarin een link (Wis-Collect) naar het ouderportaal van de Stg voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland – locatie Rudolf Steiner College.

 1. Betreft de vrijwillige ouderbijdrage (€ 390,- per leerling):
  U ontvangt aan het begin van het schooljaar een uitnodiging om uw bijdrage kenbaar te maken.
  Het te betalen bedrag kunt u zelf aanpassen. 
 1. Betreft de bij de les behorende activiteiten (zie overzicht hierboven):
  U ontvangt per activiteit een rekening en u kunt uit diverse betaalmogelijkheden kiezen.

De voordelen van het ouderportaal voor u zijn:

 • Inzicht in de jaarlijkse schoolkosten
 • Inzicht in betalingen die door u gedaan zijn
 • Betalen via iDeal of
 • Betalen via automatische incasso* (geldt alleen voor ouderbijdrage, dient ieder jaar opnieuw aangegeven te worden)
 • Zelf betalen ineens of in termijnen

Als u niet in de positie bent om het hele bedrag te betalen laat ons dit dan weten. Gespreid, periodiek betalen is altijd mogelijk. Een hogere bijdrage dan gevraagd is natuurlijk altijd zeer welkom. Uiteraard gaan wij uiterst discreet om met uw informatie. Voor alle vragen over betaling van de ouderbijdrage kunt u terecht bij Rosemarie Buss van de administratie: admin@rscollege.nl. Net als u hechten wij enorm aan ons onderwijs en alleen met uw steun kunnen wij uw kinderen het hoge niveau onderwijs aanbieden. De leerlingen en al het onderwijspersoneel zijn u daarom zeer dankbaar voor uw bijdrage.

De betaling van de vrijwillige ouderbijdrage loopt via de Stichting Vrije School Onderwijs Haarlem KvK 41222254.
De betaling van de overige schoolkosten loopt via Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs NH.

Voor ouders met een minimum inkomen biedt de gemeente Haarlem een bijdrage in schoolkosten aan.

Meer informatie vindt u op de website: https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/