Spreken in het openbaar

Het gaat er om wat je zegt, én hoe je het zegt. Presentatie is altijd belangrijk. Op onze school leren alle leerlingen zichzelf presenteren én hoe ze met hun verhaal kunnen boeien. Leren spreken in het openbaar zorgt ervoor dat je gehoord wordt. En het geeft in de praktijk meer zelfvertrouwen.

Het werken aan zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfontplooiing komen we op het Rudolf Steiner College in verschillende vakken tegen. Uiteraard bij toneel, maar ook bij geschiedenis en aardrijkskundespreekbeurten, boekbesprekingen tijdens Nederlands en bij de eindwerkstukken.

De andere pluspunten: