Bestuur

De bestuurder/algemeen directeur van de Stichting Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland is mevr. Ellen Sinnige – bestuurder@vsvonh.nl.

Organisatie

Het Rudolf Steiner College maakt samen met het Geert Groote College (Amsterdam) en de Adriaan Roland Holstschool (Bergen) deel uit van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland (VSVONH).

De rectoren van deze drie scholen komen met de algemeen directeur/bestuurder elke drie weken bij elkaar om ideeën en ervaringen uit te wisselen en zaken op elkaar af te stemmen. De stichting kent meerdere samenwerkingsvormen op het gebied van personeelswerk, financiën, kwaliteitszorg en efficiency.

De jaarverslagen van de VSVONH kunt u hier downloaden.