Klachtenregeling

De klachtenregeling van het Rudolf Steiner College is erop gericht om in ieder geval met elkaar in gesprek te blijven. Daarnaast heeft ze een sterk preventief karakter en biedt houvast voor het oplossen van concrete klachten.

Leerlingen, ouders en/of medewerkers kunnen pas een beroep op de regeling doen als alle andere wegen om het probleem te verhelpen zijn mislukt. Eerst wordt geprobeerd om met de docent tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan komt de afdelingsleider erbij. Als ook dat geen uitkomst biedt, kunt u bij de directie terecht. En levert dit geen bevredigend resultaat op, dan kunt u zich tot de algemeen directeur/bestuurder wenden. Eventueel wordt u tijdens het gehele traject door een vertrouwenspersoon begeleid. Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u altijd een beroep doen op de externe klachtencommissie.

De stichting is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Onderwijsgeschillen: www.onderwijsgeschillen.nl

Download hier de protocollen van de Stichting Voortgezet Vrijeschoolonderwijs.