Aanmeldprocedure

Hoe deze procedure precies werkt, en wanneer je je dan moet aanmelden kun je lezen op www.brugweb.nl. Ook de basisschool zal je hierover informeren.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden op het Rudolf Steiner College als je basisschool advies luidt: vmbo-t, havo of vwo (of een combinatie daarvan), en als je woont of naar een basisschool gaat binnen het aanmeldingsgebied.
Het aanmeldingsgebied bestaat uit de gemeentes: Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Hillegom, Lisse, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Zaanstad.

Digitaal aanmelden via De Overstap

Voor schooljaar 2023/2024 gaat de aanmelding voor het eerst digitaal via www.de-overstap.nl. Inloggegevens ontvang je van de basisschool.
De aanmeldperiode is vanaf 20 februari 2023 tot en met 9 maart 2023.
Bij overaanmelding moet er worden geloot. Vooraf kunnen wij niet inschatten of er overaanmelding zal zijn en of er zal moeten worden geloot.
Mocht je basisschool niet zijn aangesloten op het digitale systeem van de-overstap.nl, dan kun je een papieren formulier aanvragen vanaf 20 februari 2023 op info@rscollege.nl.

Aanmelden voor onderwijs met ondersteuning

Heb je intensieve ondersteuning nodig, dan moet jouw basisschool dat bespreken met de vo-school waar jij naar toe kunt. Jouw aanmelding voor die school moet dan gebeuren tussen 1 november 2022 en 17 februari 2023.
Basisscholen kunnen leerlingen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben aanmelden voor een MDO via zorg@rscollege.nl.

Voorrangsregels

Op het Rudolf Steiner College krijg je voorrang bij plaatsing als je afkomstig bent van een vrije basisschool uit het aanmeldgebied, of als je hier al een broer/zus op school hebt zitten. Je hoeft dan niet mee te doen aan een loting.

Loting bij overaanmelding

Je bent uitgeloot voor je school van eerste keuze. Wat nu?
We hopen en verwachten dat we iedereen zullen kunnen plaatsen. Word je echter uitgeloot voor onze school, dan volgt een loting voor de volgende school in je top 7. Dat loten gaat zo en gebeurt onder toezicht van een notaris:

  • Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e keuze, worden aan de hand van hun 2e keuze per school ingedeeld. Als die school genoeg plaatsen heeft, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan wordt er opnieuw geloot.
  • De leerlingen die ook worden uitgeloot bij de school van hun 2e keuze, worden opnieuw per school ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand van hun 3e keuze. Bij scholen die genoeg plaatsen hebben, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er ook nu te weinig plaatsen beschikbaar, dan wordt er geloot voor de 3e schoolkeuze.
  • Dit gaat zo door alle leerlingen geplaatst zijn. Uitgangspunt van deze loting is dat de top 7 het mogelijk moet maken alle leerlingen snel te plaatsen.

Wanneer is er nieuws over jouw plaatsing?

  • Tussen 13.00 en 15.00 uur op woensdag 22 maart 2023 belt iemand van onze school op naar jouw ouder(s)/verzorger(s) om te vertellen op welke school je geplaatst bent als het een andere school is geworden. Ook ouder(s)/verzorger(s) van nog niet geplaatste leerlingen worden gebeld. Als blijkt dat er geen plaats is op een van jouw top 7-scholen, dan krijgen je ouder(s)/verzorger(s) te horen op welke andere scholen nog wél plaats is. Uit die scholen moet je dan kiezen en je moet je zelf aanmelden op de school die dan jouw voorkeur heeft.
  • Woensdag 22 maart 2023– na 15.00 uur – vermeldt de website van onze school welke leerlingen geplaatst zijn in de brugklas. Voor jouw vermelding wordt aan je ouder(s)/verzorger(s) toestemming gevraagd via het aanmeldformulier. Als je ouders geen toestemming hebben gegeven, wordt je naam ook niet op de website vermeld.
  • De kennismakingsdag voor de nieuwe brugklasleerlingen is dit schooljaar op woensdag 28 juni 2023.

Heroverweging van jouw vo-plaatsing

Nadat je op een vo-school geplaatst bent, komt de uitslag van jouw eindtoets bij jouw basisschool binnen. Dat zal half mei zijn. Als deze uitslag hoger is dan het eerdere advies van de basisschool kan het zinvol zijn om na te gaan of jouw schooladvies echt bij jouw niveau past.
Besluit jouw basisschool dan een hoger eindadvies af te geven voor jouw plaatsing in het voortgezet onderwijs, dan moeten je ouder(s)/verzorger(s) met een gewaarmerkt document van de basisschool naar de vo-school gaan waarop je inmiddels bent geplaatst. Die vo-school gaat dan kijken wat er mogelijk is op jouw niveau en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met je voorkeur.

Brugboek

Uitgebreide informatie over de procedure en over de andere scholen in de regio kun je vinden in het Brugboek of op het Brugweb https://www.brugweb.nl/aanmelden.