Aanmeldprocedure

Hoe deze procedure precies werkt, en wanneer je je dan moet aanmelden kun je lezen op www.brugweb.nl. Ook de basisschool zal je hierover informeren.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden op het Rudolf Steiner College als je basisschool advies luidt: vmbo-t, havo of vwo (of een combinatie daarvan), en als je woont of naar een basisschool gaat binnen het aanmeldingsgebied.
Het aanmeldingsgebied bestaat uit de gemeentes: Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Hillegom, Lisse, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Velsen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Zaanstad.

Digitaal aanmelden via De Overstap

Voor schooljaar 2024/2025 gaat de aanmelding weer digitaal via www.de-overstap.nl. Inloggegevens ontvang je van de basisschool.
De aanmeldperiode is van 25 maart tot en met 31 maart 2024.
Bij overaanmelding moet er worden geloot. Vooraf kunnen wij niet inschatten of er overaanmelding zal zijn en of er zal moeten worden geloot.
Mocht je basisschool niet zijn aangesloten op het digitale systeem van de-overstap.nl, dan kun je een papieren formulier aanvragen vanaf 25 maart 2024 op info@rscollege.nl.

Aanmelden voor onderwijs met ondersteuning

Heb je intensieve ondersteuning nodig, dan moet jouw basisschool dat bespreken met de vo-school waar jij naar toe kunt. Jouw aanmelding voor die school moet dan gebeuren tussen 1 november 2023 en 1 maart 2024.
Basisscholen kunnen leerlingen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben aanmelden voor een MDO-O via ot@rscollege.nl.
De voorrangsregels gelden niet voor leerlingen die via een MDO-O worden aangemeld.
Aanmelden voor de Spaarnestroom (leerwegondersteuning) is voor 2024/2025 helaas niet meer mogelijk. De Spaarneklas is vol.

Voorrangsregels

Op het Rudolf Steiner College krijg je voorrang bij plaatsing als je afkomstig bent van een vrije basisschool uit het aanmeldgebied, als je hier al een broer/zus op school hebt zitten of een ouder hebt die op de vrijeschool werkt. Je hoeft dan niet mee te doen aan een loting.
De voorrangsregels gelden niet voor leerlingen die via een MDO-O worden aangemeld.

Loting bij overaanmelding

Je bent uitgeloot voor je school van eerste keuze. Wat nu?
We hopen en verwachten dat we iedereen zullen kunnen plaatsen. Word je echter uitgeloot voor onze school, dan volgt een loting voor de volgende school in je top 7. Dat loten gaat zo en gebeurt onder toezicht van een notaris:

  • Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e keuze, worden aan de hand van hun 2e keuze per school ingedeeld. Als die school genoeg plaatsen heeft, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan wordt er opnieuw geloot.
  • De leerlingen die ook worden uitgeloot bij de school van hun 2e keuze, worden opnieuw per school ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand van hun 3e keuze. Bij scholen die genoeg plaatsen hebben, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er ook nu te weinig plaatsen beschikbaar, dan wordt er geloot voor de 3e schoolkeuze.
  • Dit gaat zo door alle leerlingen geplaatst zijn. Uitgangspunt van deze loting is dat de top 7 het mogelijk moet maken alle leerlingen snel te plaatsen.

Wanneer is er nieuws over jouw plaatsing?

  • Tussen 13.00 en 15.00 uur op woensdag 10 april 2024 belt iemand van onze school op naar jouw ouder(s)/verzorger(s) om te vertellen op welke school je geplaatst bent als het een andere school is geworden. Ook ouder(s)/verzorger(s) van nog niet geplaatste leerlingen worden gebeld. Als blijkt dat er geen plaats is op een van jouw top 7-scholen, dan krijgen je ouder(s)/verzorger(s) te horen op welke andere scholen nog wél plaats is. Uit die scholen moet je dan kiezen en je moet je zelf aanmelden op de school die dan jouw voorkeur heeft.
  • Woensdag 10 april 2024– na 15.00 uur – vermeldt de website van onze school welke leerlingen geplaatst zijn in de brugklas. Voor jouw vermelding wordt aan je ouder(s)/verzorger(s) toestemming gevraagd via het aanmeldformulier. Als je ouders geen toestemming hebben gegeven, wordt je naam ook niet op de website vermeld.
  • In de weken na de plaatsing nodigt de school je uit om te komen inschrijven. Hiervoor is een handtekening van de ouders/verzorgers nodig.
  • De kennismakingsdag voor de nieuwe brugklasleerlingen is dit schooljaar op woensdag 26 juni 2024.

Brugboek

Uitgebreide informatie over de procedure en over de andere scholen in de regio kun je vinden in het Brugboek of op het Brugweb https://www.brugweb.nl/aanmelden.