Aanmeldingsformulier Brugklas

U meldt uw kind aan via De Overstap www.de-overstap.nl.
Inloggegevens en informatie over deze procedure ontvangt u van de basisschool.

De aanmeldperiode is vanaf 20 februari 2023 tot en met 9 maart 2023.

Na de loting en plaatsing, ontvangt u een uitnodiging om de aanmelding persoonlijk bij ons op school te komen ondertekenen.