Omgangsbeleid

Op onze school zijn we gewend om respectvol met elkaar om te gaan. Toch steekt pesten soms de kop op. Daarom hebben we een omgangsbeleid dat vooral gericht is op preventie. Mocht er toch een incident plaatsvinden dan deinzen we er niet voor terug om maatregelen te treffen.

Downloads:

Omgangsbeleid

Beleid rond Relaties  en Seksualiteit