Boeken bestellen

Boeken voor komend schooljaar kunnen vanaf 1 juli besteld worden. Plaats de bestelling tijdig, liefst vóór de zomervakantie. Dit gaat online via http://www.vandijk.nl/. Hier maak je een account aan, en geef je aan in welke klas je komt en welk profiel je volgt. Het juiste pakket wordt dan automatisch samengesteld.

Volg je een vak buiten je profiel, een vak op hoger niveau of stap je tussentijds over naar een ander profiel? Dan kun je de benodigde boeken niet zelf bestellen. Je kunt dan mailen naar mbaartmans@rscollege.nl voor een nabestelling.

De schoolboeken zijn gratis en de bestelling wordt gratis bij de leerlingen thuis bezorgd.

Van Dijk suggereert tijdens het bestelproces soms extra leermiddelen om mee te bestellen, zoals schriften, samenvattingen of rekenmachines. Hoewel het aanschaffen van een rekenmachine verplicht is, is er absoluut geen verplichting om deze bij Van Dijk aan te schaffen!

Weet je niet zeker welk profiel je gaat volgen of heb je vragen over keuzevakken? Neem dan vóór de zomervakantie contact op met je mentor om uitsluitsel te krijgen. Aan het eind van het schooljaar moeten de boeken weer worden ingeleverd. Eventuele schade of vermissing wordt in rekening gebracht.

Inleveren boekenpakketten

Op donderdag 14 juli 2022 moeten alle leerlingen weer hun gehuurde boeken komen inleveren. Ook boeken die volgend jaar opnieuw gebruikt worden, moeten toch worden ingeleverd. Boekhandel Van Dijk zorgt volgend jaar voor een nieuw exemplaar.

Kom op tijd binnen de voor jouw klas aangegeven tijdperiode!

  • Ouders en leerlingen ontvangen van VanDijk het inleverformulier in tweevoud per post, inclusief een duidelijke instructie.
  • De leerling vult vooraf beide formulieren in en geeft aan welke boeken ontbreken of niet meer bruikbaar zijn. Alleen de boeken inleveren die op het formulier staan. De leerling neemt beide formulieren mee naar de inleverdag.
  • De leerling komt op de afgesproken roostertijd de boeken inleveren.
  • Het afstempelen van het formulier is belangrijk! Hiermee heeft de leerling een bewijs dat hij/zij de boeken heeft afgegeven aan VanDijk. De school kan niet assisteren bij het in rekening brengen van vermissingen als dit formulier ontbreekt.
KLAS naar binnen om:
7a 09.00
7b 09.00
7c 09.10
7d 09.20
7f 09.30
7g 09.40
7h 09.50
7j 10.00
8a 10.10
8b 10.10
8c 10.20
8d 10.30
8f 11.40
8g 11.50
8h 11.20
8j 11.30
9a 11.40
9b 11.40
9c 11.50
9d 12.00
9f 12.10
9g 12.20
10a 12.30
10b 12.30
10c1 12.40
10c2 12.50
10c3 13.00
10d 13.10
10v1 13.20
10v2 13.30
11p1 13.40
11p2 13.50
11p3 14.00
11v1 14.10
11v2 14.20
5H 14.30
12p1 14.30
12p2 14.40
12v1 14.50
12v2 14.50

De inleverdag sluit om 15:00 uur. Mocht je niet in staat zijn om op die dag je boeken in te leveren, kun je er ook voor kiezen ze zelf op te sturen naar Van Dijk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de klantenservice via de website www.vandijk.nl.