Boeken bestellen

Boeken voor komend schooljaar kunnen vanaf 8 juli besteld worden. Plaats de bestelling tijdig, liefst vóór de zomervakantie.
Om de boeken te kunnen bestellen moet je kunnen inloggen op Magister met een leerlingaccount. Met het account van de ouder kan niet worden besteld!

Volg je een vak buiten je profiel, een vak op hoger niveau of stap je tussentijds over naar een ander profiel? Dan kun je de benodigde boeken niet allemaal zelf bestellen. Je kunt dan mailen naar mbaartmans@rscollege.nl voor een nabestelling.

De schoolboeken zijn gratis en de bestelling wordt gratis bij de leerlingen thuis bezorgd.

Van Dijk suggereert tijdens het bestelproces soms extra leermiddelen om mee te bestellen, zoals schriften, samenvattingen of rekenmachines. Hoewel het aanschaffen van een rekenmachine verplicht is, is er absoluut geen verplichting om deze bij Van Dijk aan te schaffen!

Weet je niet zeker welk profiel je gaat volgen of heb je vragen over keuzevakken? Neem dan vóór de zomervakantie contact op met je mentor om uitsluitsel te krijgen. Aan het eind van het schooljaar moeten de boeken weer worden ingeleverd. Eventuele schade of vermissing wordt in rekening gebracht.

Inleveren boekenpakketten

Op donderdag 18 juli 2024 moeten alle leerlingen weer hun gehuurde boeken komen inleveren. Alle boeken die op het inleverformulier staan, moeten worden ingeleverd. Boeken die niet op de inleverlijst staan, moeten worden behouden voor volgend schooljaar.

Kom op tijd binnen de voor jouw klas aangegeven tijdperiode!

  • Ouders en leerlingen ontvangen van VanDijk het inleverformulier in tweevoud per post, inclusief een duidelijke instructie.
  • De leerling vult vooraf beide formulieren in en geeft aan welke boeken ontbreken of niet meer bruikbaar zijn. Alleen de boeken inleveren die op het formulier staan. De leerling neemt beide formulieren mee naar de inleverdag.
  • De leerling komt op de afgesproken roostertijd de boeken inleveren.
  • Van Dijk geeft een inleverbewijs af (meestal digitaal).  Hiermee heeft de leerling een bewijs dat hij/zij de boeken correct heeft ingeleverd.
  • BELANGRIJK:
    De school kan niet assisteren wanneer Van Dijk een vermissing van een boek in rekening brengt waarvan het inleverbewijs ontbreekt. Controleer dus bij inlevering van de boeken altijd of het inleverbewijs voor alle boeken goed is ontvangen.

De inleverdag sluit om 16:00 uur. Mocht je niet in staat zijn om op die dag je boeken in te leveren, kun je er ook voor kiezen ze zelf op te sturen naar Van Dijk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de klantenservice via de website www.vandijk.nl.

Inleverschema donderdag 18 juli 2024

Klas Inleveren om
7A 9:00
7B 9:10
7C 9:20
7D 9:30
7F 9:40
7G 9:50
7H 10:00
7J 10:10
8A 10:20
8B 10:30
8C 10:40
8D 10:50
8F 11:00
8G 11:10
8H 11:20
8J 11:30
9A 11:40
9B 11:50
9C 12:00
9D 12:10
9F 12:20
9G 12:30
9H 12:40
9J 12:50
10A 13:00
10B 13:10
10C 13:20
10VK1 13:30
10VK2 13:40
10V1 13:50
10V2 14:00
10V3 14:00
4H1 & 4H2 14:10
11C1 14:20
11C2 14:30
11V1 14:40
11V2 14:50
11D1 & 11D2 15:00
12C1 15:10
12C2 15:20
12C3 15:20
12V1 15:30
12V2 15:30