Dyslexie

Dyslexie kun je maar beter zo snel mogelijk signaleren. Vandaar dat we in alle leerlingen in klas 7 kort screenen. Bij vermoedens van dyslexie doet de dyslexie coördinator nader onderzoek. Wijst de uitkomst in dezelfde richting, dan kan er een gecertificeerde deskundige ingeschakeld worden. Uiteraard in overleg met de ouders, want verdere stappen worden niet vergoed.

Wordt dyslexie uiteindelijk vastgesteld, dan wordt samen met de dyslexiecoördinator gekeken welke ondersteuning nodig is en haalbaar is. Hierbij kan gedacht worden aan compenserende faciliteiten (bijvoorbeeld computergebruik), meer tijd bij proefwerken of schriftelijke overhoringen, verlenging van examentijd, dispenserende maatregelen (bijvoorbeeld gebruik van voorleessoftware  of het niet of minder meetellen van spelfouten) of extra instructie (het liefst in klassenverband).

Leerlingen kunnen voor vragen gebruik maken van de dyslexietuin, waar remedial teachers de leerlingen ondersteunen of adviseren. Begeleiding van dyslexie heeft als doel het zelfstandig om kunnen gaan met de uitdagingen en goed gebruik kunnen maken van de ondersteunende middelen en strategieën.

Verdere informatie kunt u vinden in ons dyslexiebeleid. Voor vragen kunt u contact opnemen met de dyslexie coördinator Carlijn Canté ccante@rscollege.nl

Het dyslexiebeleid kunt u hier downloaden.