Decanaat en Loopbaanoriëntatie (LOB)

Tijdens hun schoolperiode bereiden de leerlingen zich voor op hun loopbaan na het eindexamen. Zij krijgen lessen die gericht zijn op vervolgopleiding, beroepskeuze en oriëntatie op de maatschappij. Dit proces wordt ondersteund door de decanen en grotendeels uitgevoerd door mentoren in de mentoruren.

Profielkeuzeboekje 2023/2024

Hier is de brochure van 2023-2024. Dit boekje is voor de leerlingen uit klas 9 en hun ouders/verzorgers. Op donderdag 30 november was er een informatieavond waarbij dit boekje nog verder is toegelicht. Hier is de Powerpointpresentatie van die avond (met een ander stroomdiagram dat echter geen inhoudelijk verschil geeft).

Informatie online

Er zijn bijzonder veel websites die informatie geven over studiekeuze. Over de algemene ondersteuning van een kind dat moet kiezen is dit stripboek van Hermien van Miltenburg een prettige handleiding: studiekeuze stripboek. We raden studiekeuze123.nl aan en ook tkmst.nl is een prettige site. Er is ook een online magazine beschikbaar met handige informatie. De verschillende HBO en WO opleidingen hebben zelf ook zeer gedetailleerde informatie op de websites staan. Voor het MBO is qua vakkenpakket deze pagina van de site van het Nova College handig.

MBO markt op het NOVA College

De leerlingen kunnen de MBO op het NOVA College markt bezoeken. Veel MBO opleidingen zullen zich hier presenteren. Aanmelden is noodzakelijk en kan via deze link.

SKIA (HBO en WO)

De jaarlijkse studievoorlichtingsmarkt wordt georganiseerd door alle decanen in de regio Haarlem, gehouden op dinsdag 14 en woensdag 15 november. Op deze avonden zullen zeer veel opleidingen een inhoudelijke presentatie geven. Alle Havo en Vwo klassen uit het voorexamenjaar gaan hier naartoe. De verplichte vooraanmelding loopt via de decaan. De instructies hiervoor worden door mentoren gegeven in de klassen.

Qompas

Vanaf het voorexamenjaar zullen de leerlingen in mentoruren gaan werken met het studiekeuze programma van Qompas. Het programma stimuleert de leerlingen om concreet met hun loopbaan aan de slag te gaan. Door het maken van opdrachten en testen worden de persoonlijke competenties en interesses duidelijk(er) en daarmee ook hun toekomst tastbaar. Uiteindelijke resultaat is een compleet loopbaan dossier, waarmee de studiekeuze goed onderbouwd is.

Open dagen bezoeken

Wij stimuleren de leerlingen zeer om open dagen te bezoeken! Niets zo leerzaam als het bekijken van een opleiding met eigen ogen. Het bezoeken van open dagen is altijd mogelijk, ook onder lestijd. Iedere leerling krijgt hier vrijstelling voor onder schooltijd. Er is een maximum gesteld van 2 maal per schooljaar en is het niet mogelijk als er een PTA-toets plaatsvindt op de betreffende dag. Vrijstelling kan aangevraagd worden via: decanaat@rscollege.nl.

Aanmelden voor vervolgopleiding:
  • De MAVO leerlingen dienen zich vóór 1 april 2021 aangemeld te hebben bij hun vervolgopleiding.
  • De Havisten en Vwo’ers moeten hun keuze vóór 1 mei 2024 bekendgemaakt hebben bij studielink.nl. Voor de fixus-opleidingen gelden speciale regelingen: aanmelden vóór 15 januari 2024, waarna een uitnodiging volgt voor de selectieprocedure. Voor deze aanmelding heb je een DigiD nodig. Alle examenkandidaten en hun ouders hebben hierover ook een brief gekregen van de overheid.
    • Hier kun je vinden wat de fixus-opleidingen zijn
Vragen over vervolgopleidingen en beroepskeuze kunt u richten aan: