Zorgteam

Alle bij de zorg betrokken medewerkers vormen samen met de decanen het zorgteam. Twee maal per maand komt dit team bijeen voor een werkbespreking. De zorgcoördinator zit het team voor. Zij heeft een goed overzicht over wat er allemaal gebeurt aan hulp in de school. Haar taak is onder andere het in goede banen leiden van de zorgtrajecten van leerlingen. Ze fungeert als aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en leerlingen op het gebied van aanvullende leerlingenzorg. Ook met vragen of opmerkingen over het dyslexiebeleid kan men zich richten tot de zorgcoördinator.

Leden zorgteam

Renate van der Pol – zorgcoördinator
Marrit Rooze-Schaapman – remedial teacher
Yvette Huigen – decaan havo/vwo
Miranda Collet – verzuimcoördinator
Danielle von Oerthel – trajectbegeleider
Maarten Smit – trajectbegeleider
Afdelingsleider
Mentor
ZorgAdviesTeam
(ZAT)

Naast het hierboven beschreven interne zorgteam komt ca. vijf keer per jaar het ZorgAdviesTeam bijeen. In dit ZAT zijn externe partners vertegenwoordigd.

Leden ZorgAdviesTeam

Renate van der Pol – zorgcoördinator
Marrit Rooze-Schaapman – remedial teacher
Miranda Collet – verzuimcoördinator
Leerplichtambtenaar gemeente Haarlem
Vertegenwoordiger van Bureau Jeugdzorg
Vertegenwoordiger schoolmaatschappelijk werk
Incidenteel de wijkagent
GGD-arts
Incidenteel de trajectbegeleider