Leden Ondersteuningsteam

Ondersteuningscoördinator

Anke ten Broeke, atenbroeke@rscollege.nl

Trajectbegeleiders

Vanessa de Boer

Romy van Andel

Dyslexie Coördinator

Carlijn Canté

Remedial Teacher

Anke ten Broeke

Verzuimcoördinator

Miranda Collet