Spreekuur MDO en LWOO

Voorlichtingsavonden voor ouders

We organiseren twee voorlichtingsavonden voor de ouders van eventueel toekomstige leerlingen, ook voor ouders van leerlingen die in groep 7 zitten en zich met een mdo al in november moeten aanmelden. Op deze avonden belichten we de gedachte achter het vrijeschoolonderwijs en gaan we dieper in op onze individuele aanpak. Data en tijden vindt u hier.

Spreekuur

Het spreekuur is specifiek bedoeld voor ouders van zorgleerlingen die door de basisschool met een MDO zullen worden aangemeld.
Dit betreft:

  • Leerlingen die leerachterstanden hebben en in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (lwoo) in de Spaarneklas.
  • Leerlingen met een zorgbehoefte die buiten onze basisondersteuning valt.

Dyslexie valt niet onder MDO of uitzonderlijke zorgbehoefte, en valt binnen onze basisondersteuning. Het spreekuur is niet bedoeld voor ouders van leerlingen met zware dyslexie. Meer informatie over dyslexie vindt u hier.

Het spreekuur is niet individueel, maar voor enkele ouders gezamenlijk die vergelijkbare vragen hebben over het MDO-traject en de ondersteuning.
Het spreekuur is in oktober. Op dit moment hebben wij nog geen datum. Deze wordt zo snel mogelijk op de website geplaatst.
U kunt zich per e-mail opgeven op info@rscollege.nl.

MDO aanvraag

Basisscholen die een MDO willen aanvragen voor de brugklas kunnen contact opnemen met het ondersteuningsteam zorg@rscollege.nl.