Herkansen

Het aanvragen van een herkansing is inmiddels niet meer mogelijk.

Niet-examenklassen (9M, 10C, 10D, 10V, 11C en 11V): De herkansingen van toetsweek 2B zijn voor deze klassen op donderdag 20 april tijdens het 6e en 7e uur.

Inhalen

Wanneer je met een geldige reden niet in staat bent om een toets te maken, dan vul het het onderstaande formulier in.

Aanvraagformulier inhalen

Op de dag van de herkansingen (vrijdag 13 januari) vinden de inhaaltoetsen plaats. Wanneer je een inhaaltoets via dit formulier hebt aangevraagd, dan zul je daar bericht over ontvangen.

Mocht je vragen hebben over het inhalen van toetsen dan kun je een bericht sturen naar:
voor mavo-leerlingen: twierema@rscollege.nl
voor havo/vwo-leerlingen: tgeerlings@rscollege.nl