Herkansen

Op woensdag 13 juli vinden de herkansingen van de afgelopen toetsweek tijdens het derde en vierde uur plaats.

De deadline voor het aanvragen van de herkansingen is voor de havo en vwo-leerlingen op vrijdag 8 juli om 12.30u. Leerlingen van de mavo-stroom hebben tot maandag 9.00u. Na het verstrijken van de deadline is het niet meer mogelijk om een herkansing aan te vragen en komt je recht op een herkansing te vervallen.

Via deze link kun je een herkansing aanvragen.

Inhalen

Wanneer je met een geldige reden niet in staat bent om een toets te maken, dan vul het het onderstaande formulier in.

Aanvraagformulier inhalen

Op woensdag 13 juli vinden tijdens periodetijd en tijdens het vijfde en zesde uur inhaaltoetsen plaats. Wanneer je een inhaaltoets via dit formulier hebt aangevraagd, dan zul je daar bericht over ontvangen.

Mocht je vragen hebben over het inhalen van toetsen dan kun je een bericht sturen naar:
voor mavo-leerlingen: twierema@rscollege.nl
voor havo/vwo-leerlingen: rzwaanswijk@rscollege.nl