Herkansen

Op woensdag 19 juli zijn de herkansingen van de derde toetsweek voor de klassen 9M, 10C, 10D, 10V, 11C en 11V tijdens het derde en vierde uur.
De deadline voor het aanvragen van een herkansing is inmiddels verstreken.

Inhalen

Wanneer je met een geldige reden niet in staat bent om een toets te maken, dan wordt je door de examencommissie opgeroepen om een inhaaltoets te maken.