Onderwijsondersteuning

Administratie

De administratie is het domein van Gerda Broekhof (personeelsadministratie), Rosemarie Buss (financiële administratie) en Mira Baartmans (leerlingen- en examenadministratie).

Receptie

Er zijn twee recepties op school: op de Engelandlaan en in de nieuwbouw aan de Belgiëlaan. Vaste kracht op de Engelandlaan is Monique Pekelaer, vaste krachten op de Belgiëlaan zijn Ellen Buijs en Marja Hooreman. Marieke van Esveld is op beide recepties werkzaam.

Op de recepties worden de te laat komende leerlingen geregistreerd en kan men terecht voor allerhande vragen. Ook wordt er EHBO verleend bij incidenten. Bij de recepties kunnen leerlingen tevens terecht om kopieën te laten maken.

Roosters

Roosters en roosterwijzigingen voor midden- en bovenbouw van vaklessen, toetsweken, tafeltjesavonden en dergelijke worden gemaakt door Robin Langendijk rooster@rscollege.nl.

Conciërges

Katalijne Lens, Ap Esenbrink, Sara van Busbach, Danny Daluiso,  Jan Holtman en Timon Box zijn onze conciërges. Zij onderhouden de gebouwen, dragen mede zorg voor de bedrijfshulpverlening, zien toe op het naleven van de huisregels, vangen de laat komende leerlingen op en zijn verder nog vraagbaak voor velen.

Mediatheek

Marieke van Esveld en Sjacoline Appelman bemensen en verzorgen de mediatheek in de nieuwbouw aan de Belgiëlaan. De Mediatheek op de Engelandlaan staat onder toezicht van het ICT-team.

ICT

Het ICT-beheer team bestaat uit Enrico Alvarez en Devin Westerhuis.

Interne zaken

De verantwoordelijkheid voor en het toezicht op alle organisatorische zaken binnen de school ligt bij Hiske Reijgersberg. Zij is het aanspreekpunt voor alle zaken en programma’s binnen school waarvoor iets geregeld moet worden.

TOA

Ligia Omota en Karin Ennik verzorgen de technische ondersteuning van de praktijklessen. Zij werken voornamelijk bij de scheikunde- en biologieperiodes.