Het Rudolf Steiner College heeft alle ingrediënten in huis om leerlingen en leraren te inspireren. Een schitterend schoolgebouw waar je de vrije ruimte hebt om als docent(e) je vak te ontwikkelen. Een culturele omgeving waarin je jezelf kunt zijn en waar je de leerlingen meer mee kunt geven dan alleen een diploma. Als school zijn we dan ook trots op ons team en op onze prestaties.
Momenteel is ons onderwijs populair en daarom groeien wij. Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken, reageer dan.

Meer informatie over ons onderwijs


Vacatures

Vacatures voor docenten en ondersteunend personeel vindt u op meesterbaan.nl.


Conrector bedrijfsvoering

Het Rudolf Steiner College in Haarlem zoekt een ervaren en doortastende conrector bedrijfsvoering die de schoolleiding komt versterken, met gevoel en respect voor de rijke traditie van het vrijeschoolonderwijs.
Je gaat deel uitmaken van een geheel nieuwe schoolleiding (met naast jou de rector en de conrector onderwijs). De huidige conrector bedrijfsvoering (tevens oud-rector) van de school neemt eind van het schooljaar afscheid na een lang dienstverband. Met de sterke groei van de school is de behoefte ontstaan om te gaan werken met een rector en twee conrectoren (zie het informatiepakket voor de nieuwe leidinggevende structuur). De rector en de conrector onderwijs zullen in de komende tijd geworven worden. Dit biedt jou alle ruimte om voortvarend en met een pioniershart van start te kunnen met een volwaardige portefeuille bedrijfsvoering.

Download hier het volledige functieprofiel en de sollicitatieprocedure.


Rector

Het Rudolf Steiner College en het vrijeschool onderwijs staan in de belangstelling. De school heeft drie gebouwen: het oorspronkelijke gebouw aan de Engelandlaan, de in januari 2022 geopende nieuwbouw aan Belgiëlaan en tijdelijke huisvesting, waar op termijn een permanente nieuwbouw voor in de plaats moet komen op een nog nader te bepalen plek. Van de rector wordt verwacht dat hij/zij de school positief op de kaart zet en financieel gezond houdt.

Download hier het volledige functieprofiel en de sollicitatieprocedure.