Schoolregels


Schoolregels leerlingen schooljaar 2023-2024

Schoolregels zijn eigenlijk vanzelfsprekende omgangsvormen en normen, als je voor iedereen op school een prettig en een veilig klimaat wilt creëren. De belangrijkste regels zetten we hierbij op papier zodat een ieder ze kan lezen en nakijken. In alle gevallen waarin onze schoolregels niet voorzien, beslist de betreffende afdelingsleider.

De hoofdregels zijn:

 • We respecteren en helpen elkaar.
 • We dragen bij aan een goed en veilig schoolklimaat.
 • We houden onze school veilig en netjes.

Dit betekent:

 • Iedereen voelt zich prettig of veilig door jouw gedrag of jouw woorden.
 • Op de gang heb je extra aandacht voor elkaar en zorg je ervoor dat jouw gedrag zo is, dat lessen niet worden gestoord.
 • Je bent aanspreekbaar op je gedrag en komt je afspraken na.
 • Je houdt zelf de school en de omgeving netjes; afval gaat in de prullenbak.
 • Er wordt klassendienst (vegen, bord schoon, stoelen op tafel) gedraaid door alle leerlingen.
 • De kantine op het Engelandlaan wordt dagelijks extra schoongemaakt door leerlingen uit klas 8, op de Belgiëlaan door leerlingen uit een 10 h/v-klas.
 • De omgeving van de school Engelandlaan wordt elke dag schoongemaakt door een 7e , 8e of 9e De 10 h/v-ers hebben pleindienst en ruimen dagelijks rondom het gebouw aan de Belgiëlaan zwerfvuil op.

Je kunt hier op worden aangesproken door alle medewerkers van de school. Bij herhaling wordt de mentor betrokken.

Regels aanwezigheid (zie verzuimbeleid op de website)

 • Bij te laat komen meld je je eerst bij de receptie. Telaatkomers melden zich in  de ochtend om 8:00 uur of, bij herhaling, om  7:45 uur.
 • Bij ziekte en alleen na akkoord van je ouders mag je naar huis. Altijd afmelden bij receptie.
 • Wie regelmatig te laat komt of spijbelt, wordt gemeld bij leerplicht.
 • Je neemt zelf initiatief voor het inhalen van gemiste lesstof, toetsen en materiaal.

Overige huisregels

 • Eten (ook kauwgom) en drinken doe je buiten het leslokaal.
 • We zijn een gezonde school, roken (geldt ook voor dingen als shisha-pen en vaper) en energydrank gebruiken we dus niet.
 • Je laat je jas en eventuele pet/hoofddeksel (religieuze hoofddeksels uitgezonderd) tijdens de lessen in je kluis of op de gang aan de kapstok.
 • Je mobiele telefoon/digitale apparatuur blijft tijdens de les in je tas of kluis en staat op stil.
 • Je maakt foto’s en films binnen de school alleen op aanwijzing van de docent en deze worden nooit gedeeld via sociale media kanalen.
 • Fietsen en brommers zet je op slot in de daarvoor geplaatste rekken en stallingsplekken.
 • De liften mogen alleen met toestemming worden gebruikt.
 • Bij bezit van wapens of drugs (ook alcohol) tijdens schooltijd, worden ouders en mogelijk ook de politie ingeschakeld. Gevolgen op school zijn schorsing of verwijdering.

De omgeving
Je mag, om overlast van bewoners te voorkomen, niet tussen/achter de huizen en flats rondhangen.


Verzuimprotocol

Leerlingenstatuut