Lesprogramma

Hoofdonderwijs en vaklessen

Een deel van het onderwijs wordt in projectvorm gegeven. Hierbij geven we gedurende een periode van ongeveer drie weken elke dag de eerste twee uur een bepaald vak, bijvoorbeeld Nederlands. Op deze manier kunnen de leerlingen zich beter verbinden met de inhoud.

Vanaf het vierde leerjaar is het aantal te volgen vakken en lessen mede afhankelijk van de opleiding (vwo, havo of mavo) en uiteindelijk de exameneisen. Daarnaast is er ruime aandacht voor het omgaan met de computer en internet. Welk vak er ook gegeven wordt, we gaan altijd uit van de ontwikkelingsfase van de leerling.

Studie-uur

Ieder kind is weer anders. Soms kan het voorkomen dat een leerling hulp nodig heeft om meer structuur te krijgen in het maken van huiswerk. Of het kan zijn dat iemand extra ondersteuning kan gebruiken bij een bepaald vak, bijvoorbeeld wiskunde. Voor die gevallen hebben wij in de middenbouw het studie-uur. In overleg met de leraar kan iedereen die daar behoefte aan heeft hiervoor aangemeld worden.

Naast dit studie-uur in de middenbouw kunnen leerlingen ook nog huiswerkbegeleiding buiten schooltijd krijgen via Lyceo. De kosten hiervan komen voor rekening van de ouders.

Kunst en handvaardigheid

Naast het hoofdonderwijs zijn er de nodige uren voor kunst en handvaardigheid. Hierbij leren kinderen hun creatieve grenzen te verleggen, beter om te gaan met hun eigen beperkingen en het vinden van oplossingen daarvoor. Dat maakt elk kind mentaal sterker en weerbaarder. De kunst- en handvaardigheidsvakken lopen uiteen van tekenen, schilderen, boetseren, muziek en koorzang tot toneel. In de klassen 7 tot en met 11 krijgen de leerlingen praktische vakken als hout, textiel, tuinbouw, keramiek en metaal.

Tuinbouw

Op drie minuten loopafstand van de Engelandlaan hebben we onze eigen schooltuin Vrij Waterland, waarin we met de leerlingen groenten verbouwen en bloemen telen. Op deze manier laten we ze buiten de biologielessen om ook actief kennismaken met de ecologische samenhang tussen mens, plant en dier.

Vlak naast de schooltuin hebben we ook lokalen, waaronder een kooklokaal, een winkel en een inpakruimte voor de groentepakketten.