Nieuwbouw in gebruik genomen

2022

In januari 2022 is de nieuwbouw in gebruik genomen door docenten en leerlingen.

Om dit te vieren kregen alle leerlingen een traktatie aan een van de food-trucks, die ons schoolplein voor deze gelegenheid kwamen bezoeken.
Leerlingen en docenten zijn overwegend zeer positief over dit prachtige gebouw, dat niet alleen nieuw, licht en ruim is maar ook bijzondere details heeft als een plantenmuur, dakterrassen en glaskunst ramen.
De bovenbouw leerlingen volgen hun lessen voornamelijk in het nieuwe gebouw. De middenbouw leerlingen hebben nu een fijne plek gekregen op de Engelandlaan.

Groen licht voor zonnestroomdak!

2021

In de eerste week van augustus kreeg Spaarnezaam bericht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat de subsidieaanvragen voor het zonnestroomproject op de daken van het gerenoveerde pand aan de Duitslandlaan van de Rudolf Steinerschool en de nieuwbouw op de Belgiëlaan zijn gehonoreerd. Goed nieuws dus, we kunnen verder!

De nieuwbouw en renovatie van de scholen naderen voltooiing, de oplevering wordt eind oktober verwacht. Daarna kunnen de zonnepanelen en omvormers geplaatst worden en de nodige kabels getrokken. De installaties zullen gereed zijn wanneer beide scholen eind december hun intrek in de gebouwen nemen.

Hoewel er al veel belangstelling is, zijn nieuwe deelnemers in de zonnestroominstallatie zeker welkom want ‘het dak is nog niet vol’. Nu er zekerheid is over de subsidie, is het tijd voor een eindspurt om nog meer deelnemers te werven en zo het volledige investeringsbedrag bijeen te brengen. U kunt ons daarbij helpen want mond tot mond-reclame werkt! Dus als u in uw omgeving mensen kent die willen bijdragen aan duurzaamheid, wijs ze dan vooral op deze mogelijkheid.

Ga voor meer informatie naar www.spaarnezaam.nl, of kom op dinsdag 5 oktober om 19.30 uur naar de informatiebijeenkomst voor belangstellenden in de grote zaal van het Rudolf Steiner College aan de Engelandlaan 2, waar de plannen worden toegelicht en vragen worden beantwoord door het bestuur van Spaarnezaam.

Graag tot ziens!

Vriendelijke groet van de bestuursleden van Spaarnezaam,

Liesbeth van der Maat, Gertjan Hulster, Kwee Tjoe Houw, Harm Peters en Benno Boeters

Oproep van energiecoöperatie Spaarnezaam

Ouders, investeer mee in zonnestroom!

De nieuwe gebouwen voor het Rudolf Steiner College aan de Belgiëlaan 4 en van de Rudolf Steinerschool aan de Duitslandlaan 3 bieden een kans die we graag onder uw aandacht willen brengen: gezamenlijk groene stroom opwekken. Op de daken is plaats voor zeker 400 zonnepanelen. Die kunnen (CO2-vrije) elektriciteit produceren voor tussen de honderd en tweehonderd huishoudens.

Beide schoolbesturen hebben ons, Coöperatie Spaarnezaam, de daken beschikbaar gesteld om daar twee zonnestroominstallaties (één op de school en één op het college) te gaan plaatsen. Het coöperatiemodel houdt in dat wij als coöperatie en u als eventuele inschrijver die installaties gezamenlijk financieren en beheren, waarbij het bestuur van de coöperatie de dagelijkse zaken regelt.

Lees hier meer!

Hoogste punt bereikt

2020

Sinds dit jaar in februari de symbolische eerste paal de grond in werd geslagen door onze leerlingen en kort daarna dan de échte palen de grond in gingen, is er heel wat gebeurd op de bouwlocatie aan de Belgiëlaan. Na de palen volgde de fundering, waarop de staalconstructie en de prefab-wanden werden geplaatst. De contouren van de nieuwbouw werden in de loop van de afgelopen zeven maanden zo steeds meer zichtbaar. Deze week zijn de eerste ramen geplaatst en het is de planning dat het gebouw voor de kerst wind- en waterdicht zal zijn. Ten gevolge van Corona heeft de bouw helaas wel wat vertraging opgelopen. De verwachte opleverdatum van de nieuwbouw voor het college is daarmee verschoven naar de herfstvakantie in 2021. De renovatie van het gebouw op de Duitslandlaan dat straks onderdak zal bieden aan de tweede locatie van de Rudolf Steinerschool (nu nog gevestigd in tijdelijke huisvesting op de Aziëweg) moet grondiger aangepakt dan van tevoren gedacht. De oplevering van de basisschool is gepland in december 2021.

Twee weken geleden, op vrijdag 25 september, werd het hoogste punt bereikt met het leggen van de laatste stalen drager van het dak van de gymzaal op de tweede verdieping van het gebouw. Helaas kon dit niet groots gevierd omdat het gebouw nog in de ruwbouw-fase is en daarmee nog niet veilig. Een feestje in klein gezelschap dus met taart en uiteraard pannenbier voor de bouwers van aannemers J.M. Putter en de Klaver Giant Groep, die door weer en wind een knap staaltje vakwerk hebben afgeleverd. Onder de aanwezigen waren ook de architecten van Atelier Pro, de adviseurs van ICS en Pieters Bouwtechniek, een afvaardiging van de wijkraad Europawijk en wethouder Jur Botter, die enthousiast verslag deed van de feestelijkheden op zijn eigen facebook pagina. Rector Jos Reckman, bouwheer van het project, werd geïnterviewd door het Haarlems Dagblad.

Ontwerp komt tot leven

2019

De opdrachten zijn gegeven, de financiering is rond en in week 6 van 2020 gaat de eerste paal de grond in van onze nieuwbouw. Als alles naar wens verloopt zal de oplevering in augustus 2021 plaatsvinden. We hebben onderstaand kort filmpje laten maken om iedereen vast een mooi, globaal beeld te geven van hoe alles eruit gaat zien. Veel kijkplezier.

Planning en aanbesteding

2018

Het is even stil geweest qua informatie over ons nieuwbouwproject, maar dat wil niet zeggen dat intussen niet een hoop werk is verzet. In juni 2017 kregen de stedenbouwkundige aspecten van het plan van Draw architecten helaas niet de goedkeuring van de gemeente, onder meer wegens de bouwhoogtes en de plaatsing op de kavel. Omdat Draw zelf te zeer verbonden was met haar ontwerp, hebben wij moeten besluiten een nieuw architectenbureau te zoeken. Dat werd gevonden in Atelier Pro, een gerenommeerd architectenbureau uit Den Haag en specialist op het gebied van scholenbouw. Atelier Pro heeft vanaf juli 2017 hard gewerkt aan een nieuw ontwerp, waarvan het voorlopig ontwerp, dinsdag 13 februari a.s. zal worden gepresenteerd aan ARK, de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen welstand).

Wat de planning betreft kunnen we u laten weten dat tegen de zomer het definitief ontwerp kan worden ingediend, waarna het project zal worden aanbesteed. Tijdelijke huisvesting zal naar verwachting voor de meivakantie van 2019 gerealiseerd worden op een deel van de velden van voorheen VV Young Boys. Daarna kan met de sloop, nieuwbouw en renovatie worden begonnen. Oplevering van het project is gepland aan het begin van het schooljaar 2020 – 2021.

Dinsdagavond 23 januari jl. werden omwonenden en ouders met kinderen op de locatie Aziëweg geïnformeerd over de nieuwbouw- en renovatieplannen van het Rudolf Steiner College en de Rudolf Steinerschool. Zoals een week eerder gebeurde voor ons college en de leerkrachten van de onderbouw werd ook nu door de architecten van Atelier Pro, Dorte Kristensen en Martijn de Visser, het voorlopig ontwerp gepresenteerd zoals we dat op 16 februari a.s. willen vaststellen in de stuurgroep en vervolgens aan de gemeente Haarlem zullen aanbieden.

De nieuwe plannen werden positief ontvangen door de aanwezigen. Men was blij verrast te zien dat dit ontwerp meer compact is en 3 in plaats van 4 bouwlagen telt. Dat het verder van de Engelandlaan af ligt en dat het volume aan de Belgiëlaan nu tegenover het grasveld is geplaatst in plaats van tegenover de lage huizen aan de overkant werd ook een grote verbetering gevonden. Wel was er zorg over de verkeerssituatie, de parkeerproblematiek en de mogelijke logistieke conflicten tussen de bushaltes, fietsers en voetgangers. Zaken die in het overleg met de gemeente serieus zullen worden meegenomen, maar die geen invloed hebben op de vormgeving van beide scholen. Door de aanwezigen werd enthousiast gereageerd op het voornemen het complex zo duurzaam mogelijk uit te voeren.

Een compleet verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.