Trajectbegeleiding en trajectvoorziening

Wanneer na een multidisciplinair overleg (MDO) met de basisschool of na een mentorgesprek blijkt dat een leerling (tijdelijk) extra ondersteuning nodig heeft, kan de leerling worden doorverwezen naar de trajectbegeleiding of trajectvoorziening.

De trajectbegeleider voert individuele gesprekken gericht op bijvoorbeeld welbevinden, omgaan met gedragsproblemen of concentratieproblemen. In eerste instantie is dit een traject van 8 weken. De trajectbegeleider stelt samen met de leerling, ouders en mentor een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op en evalueert dit. Soms wordt de trajectbegeleiding verlengd. Wanneer een leerling meer begeleiding nodig heeft dan de school kan bieden, wordt samen met de leerling, ouders en consulent passend onderwijs gekeken naar wat nodig is om passend onderwijs te bieden.

De trajectvoorziening is gesitueerd in de studietuin op de Belgiëlaan. Van 9.00 – 14.00 uur kunnen daar leerlingen opgevangen worden die tijdelijk minder belastbaar zijn, overprikkeld raken of zelfstandig aan meer uitdagende taken werken. De trajectvoorziening heeft als doel schooluitval te voorkomen. Er vindt altijd een oudergesprek plaats voor een leerling gebruik gaat maken van de trajectvoorziening.

Cursussen en trainingen

Op het Rudolf Steiner College worden ook regelmatig groepscursussen en -trainingen aangeboden aan leerlingen met een overeenkomstige ondersteuningsvraag. Dit kan gaan om een faalangstreductie training, Rots en Water of een steungroep voor rouwverwerking. Het aanbod verschilt per schooljaar, afhankelijk van het aantal deelnemers. Informatie voor het opgeven van een cursus wordt via de nieuwsbrieven gecommuniceerd.