Trajectbegeleiding

Er zijn leerlingen met speciale onderwijsbehoeften die in aanmerking kunnen komen voor plaatsing in de trajectbegeleiding bij Maarten Smit en Daniëlle von Oerthel. Te denken valt aan leerlingen met extreem externaliserend of internaliserend gedrag, grote concentratie of ordeningsproblemen en leerlingen die gebaat zijn bij een rustige werkomgeving of één op één begeleiding. Leerlingen met een Rec-beschikking (ADHD, Autisme spectrum stoornissen etc.) komen automatisch in de trajectbegeleiding.
Uitgebreide informatie over de trajectbegeleiding kunt u hier downloaden.