Schoolleiding

Hoofdverantwoordelijke voor het management van onze school is de ad interim rector, Arno Peters.

Arno Peters (rector) richt zich voornamelijk op onderwijszaken en personeel. Mike Bakker (conrector) behartigt onderwijszaken en Philip le Clercq (conrector) is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

Binnen de school wordt gewerkt in vijf teams. Voor de afdeling mavo is Auke Zwart de afdelingsleider. Voor de havo/vwo klassen 7 t/m 9 zijn Mathijs Prins en Elske Wildschut de afdelingsleiders. Voor de havo/vwo klassen 10 t/m 12 zijn Yvette Huigen en Kelly Simon de afdelingsleiders.