Aannamebeleid

We zijn altijd verheugd als iemand kiest voor de pluspunten van het Rudolf Steiner College. Als vrijeschool voor vwo-, havo- en mavo-onderwijs hanteren we het aannamebeleid zoals dat is vastgesteld in het regionaal overleg.

Instromen in 4 havo na je vmbo-tl examen

Zit je in het examenjaar van het vmbo-tl/mavo en wil je hierna havo gaan doen? Zoek je een havo waar ook aandacht is voor meer dan alleen maar ‘het hoofd’? Dan kun je je voor de havo ook op het Rudolf Steiner College inschrijven!
De afgelopen jaren hebben we een examentraject voor het havo ontwikkeld dat specifiek goed aansluit voor leerlingen die na hun vmbo-tl examen door willen naar de havo. Dit examentraject bestaat uit twee leerjaren (4 en 5 havo) met een vrijeschool waardig programma. Zo krijg je ook algemeen vormende (periode)lessen, zing je mee in ons koor en volg je ambachtsvakken.
Wil je je aanmelden vul dan het Aanmeldingsformulier Zij-instroom in. Je aanmelding wordt dan in behandeling genomen en we maken een afspraak voor een oriënterend gesprek. Wanneer je geslaagd bent voor je mavo-diploma plaatsen we je dan definitief.

Download hier de criteria voor de instroom in 4 havo.
Download hier de folder over de overstap naar 4 havo.
Download hier het Aanmeldingsformulier Zij-instroom.

Tussentijds zij-instromen

Op dit moment zitten al onze klassen vol en is instromen helaas niet mogelijk. Alleen voor leerlingen die verhuizen en afkomstig zijn van een andere vrijeschool voor voortgezet onderwijs, maken wij uitzonderingen.
Het is in enkele gevallen mogelijk om uw kind op een wachtlijst te zetten. Op onze wachtlijsten pagina ziet u een overzicht van klassen waarvoor wij nog leerlingen op de wachtlijst kunnen plaatsen. De meeste klassen zijn echter gesloten.

Na de aanmelding ontvangt u een bevestiging. Wanneer er plaats is en de leerling is aan de beurt op de wachtlijst zal onze zorgcoördinator contact opnemen met de zorgcoördinator van de andere school. De zorgcoördinator weegt vervolgens af of onze school passend is (mocht blijken dat overstappen geen geschikte optie is, laten we dat weten. We nemen de aanmelding dan niet verder in behandeling). Vervolgens wordt de leerling uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek wordt onderzocht wat de verwachtingen over- en motivatie voor ons onderwijs zijn. Komt dat overeen met wat wij kunnen bieden, dan wordt de leerling uitgenodigd om een aantal weken mee te lopen in één van de klassen. Na twee weken, zal het docententeam zich buigen over de vraag of de leerling plaatsbaar is op onze school. We laten dan zo snel mogelijk weten of de leerling bij ons geplaatst kan worden.