Opleidingsschool

Het Rudolf Steiner College maakt sinds 2013 deel uit van de Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA). In dit samenwerkingsverband werken zeven andere conceptscholen samen met vijf lerarenopleidingen om nieuwe leraren op te leiden.

Opleiden in de school doen wij om vier redenen:

– gelegenheid geven om in de praktijk te leren voor leraren in opleiding;
– gelegenheid geven om leren lesgeven in conceptschool voor leraren in opleiding;
– samen met de opleidingsinstituten goed personeel opleiden;
– beschikken over een toekomstig eigen personeelsbestand om zo het mogelijk tekort aan leraren op te vangen.

Meer informatie is te vinden op www.noa-amsterdam.nl.
Geïnteresseerde studenten kunnen voor meer informatie over stageplaatsen mailen naar: kkorting@rscollege.nl (Kasper Korting, schoolopleider)