Naar idee van Rudolf Steiner

De vrijeschool is ontwikkeld op basis van de inzichten van de Oostenrijkse antroposoof en pedagoog Rudolf Steiner (1861-1925). Hij vond dat de geest volledig vrij diende te zijn van dwang om tot ontplooiing te komen. Bovendien was hij van mening dat de lesstof aan moest sluiten bij de fase waarin het kind zich bevindt. Deze uitgangspunten vormden de basisgedachte voor de vrijeschool. Het is Steiner’s gedachtegoed dat vandaag de dag nog steeds springlevend is. Ook op het Rudolf Steiner College.

Meer informatie: https://www.goetheanum.org/anthroposophie/rudolf-steiner/