Onderwijsniveaus

Wij geven onderwijs op drie verschillende niveaus. Op welk niveau de leerling ook instapt, we bieden altijd de mogelijkheid om door te stromen.

Vwo

Op het vwo bereiden wij de leerlingen voor op het universitair onderwijs. In totaal duurt het examentraject van ons vwo-programma drie jaar en start het reeds in het vierde leerjaar. Uiteraard verliezen we de creatieve en sociale ontwikkeling niet uit het oog. Dat doen we door veel tijd te besteden aan kunstzinnige vakken als beeldhouwen, smeden, muziek en houtbewerking.

Havo

Havo-leerlingen worden op grond van het basisschool advies ingedeeld in een havo of een vwo/havo klas. Het Rudolf Steiner College volgt de gewone vijf-jarige havo route. Wel is er binnen de havo-route ruimte om extra vakken te volgen, of om een vak op vwo-niveau af te sluiten.

Mavo

Het Rudolf Steiner College stimuleert elk kind afzonderlijk. Onze mavo-opleiding is een vierjarige opleiding. In die vier jaar is er veel tijd ingeruimd voor kunst en ontwikkeling. Eenvoudigweg omdat uw kind daar een leven lang plezier van heeft. De afgelopen jaren zijn veel van onze leerlingen na de mavo doorgestroomd naar de havo. Overigens gebruiken we sinds 2012 de naam mavo weer in plaats van vmbo-t.

Mavo

Spaarnestroom

De Spaarnestroom klas is kleiner en speciaal bedoeld voor mavo-leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (lwoo). We stimuleren alle leerlingen om het beste uit zichzelf te halen door de vakken in een aangepast tempo aan te bieden en ruimte te maken voor individuele aandacht. De ambachtelijke en kunstzinnige aspecten van ons onderwijs komen in de Spaarnestroom optimaal aan bod.