Vertrouwenspersoon

Op onze school moet iedereen zich plezierig en veilig voelen. Word je toch gepest of voel je je geïntimideerd, dan is het verstandig om contact op te nemen met de mentor van de eigen klas. Is dat een probleem, benader dan de teamleider van het specifieke leerjaar. Problemen zijn ook altijd bespreekbaar met één van de twee vertrouwenscontactpersonen op school.

Er is een gedragscode opgesteld waar alle werknemers zich aan moeten houden. De gedragscode omschrijft in positieve termen het gewenste gedrag m.b.t. de omgang van personeel met leerlingen.

Bij intimidatie van seksuele aard kun je ook een externe vertrouwenscontactpersoon raadplegen. Haar naam is Petra Sies. Zij is bereikbaar per e-mail op petra.sies@livp.nl of telefoon 06-20080026.

Het landelijke protocol kindermishandeling kunt u hier downloaden.

Vertrouwenskwesties en (seksuele)veiligheid binnen de school

Sara van Buschbach en Lies Schippers zijn vertrouwenscontactpersonen binnen de school voor alle leerlingen en voor alle medewerkers bij het Rudolf Steiner College.

Als leerling kan je contact met hen leggen als:

  • Er een klacht is over docenten die niet door de mentor opgelost kan worden
  • Er sprake is van discriminatie of (seksuele) intimidatie, zowel tussen leerling en leerling als tussen leerling en docent
  • Ouders kunnen ook bij ons terecht als er een klacht is over een docent of de school.  Daarbij moet wel eerst de stap gemaakt zijn naar de mentor en de afdelingsleider.  Als ouders het gevoel hebben dat de klacht niet naar tevredenheid is opgelost dan kunnen zij contact met ons opnemen.

Vertrouwenskwesties en (seksuele)veiligheid binnen de school – medewerkers

Medewerkers van de school kunnen bij met een klacht of een vertrouwenskwestie terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Voor onze school is dat Petra Sies van het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen. Zij is te bereiken via email: peter.sies@livp.nl.

Contact

Je kan één van hen in de wandelgangen aanspreken en een afspraak maken of mailen.

Contactgegevens:

Sara van Buschbach, svanbuschbach@rscollege.nl

Lies Schippers, lschippers@rscollege.nl