Gemotiveerd leren

Het Rudolf Steiner College is een vrijeschool. In ons onderwijs is er een direct verband tussen de leeftijd van een leerling en de lesstof. We werken met periodeonderwijs, wat betekent dat er drie weken lang elke ochtend aan een bepaald thema wordt gewerkt. Omdat het thema aansluit bij de ontwikkeling van de leerling, ontstaat vanzelf de interesse om hiermee aan de slag te gaan. Plezier in leren is niet alleen leuker, het geeft ook nog eens betere resultaten. We delen het rooster zo in, dat leervakken zoveel mogelijk worden afgewisseld met doe-vakken.

De andere pluspunten: