Gedragscode medewerkers

Op onze school moet iedereen zich plezierig en veilig voelen. Word je toch gepest of voel je je geïntimideerd, dan is het verstandig om contact op te nemen met de mentor van de eigen klas. Is dat een probleem, benader dan de teamleider van het specifieke leerjaar. Problemen zijn ook altijd bespreekbaar met één van de twee vertrouwenscontactpersonen op school.

Er is een gedragscode opgesteld waar alle werknemers zich aan moeten houden. De gedragscode omschrijft in positieve termen het gewenste gedrag m.b.t. de omgang van personeel met leerlingen. U kunt de gedragscode hier downloaden.

Het landelijke protocol kindermishandeling kunt u hier downloaden.

Vertrouwenskwesties en (seksuele)veiligheid binnen de school

Er zijn vertrouwenscontactpersonen binnen en buiten de school voor alle leerlingen en medewerkers van het Rudolf Steiner College.

Zie hiervoor de pagina over vertrouwenscontactpersoon.