Rekenbeleid

Als voorbereiding op het afleggen van de rekentoets in het voor-examenjaar en het examenjaar, is er een traject vastgesteld.