Informatie examens 2024

Meer informatie volgt in maart.

Rooster

Het examenrooster is per leerling verschillend, afhankelijk van het vakkenpakket en de keuze voor eventuele spreiding. Leerlingen kunnen het rooster voor alle vakken terugvinden op mijneindexamen.nl. Via de app kan de persoonlijke situatie worden ingevoerd.

Wanneer ben ik geslaagd?

VMBO-TL
HAVO
VWO

Bekendmaking uitslag examens

uitslagen eerste tijdvak:

uitslagen tweede tijdvak:

Diplomauitreiking

mavo:

havo:

vwo: