Download hier het verzuimprotocol. Dit reglement regelt de gang van zaken rond verzuim en spijbelen.