Laptopgebruik tijdens examens

Het gebruik van een laptop tijdens schoolexamens en centraal examens moet vooraf worden aangevraagd bij het ondersteuningsteam.

Ondersteuning bij het leren

Bijles
Momenteel geeft Lyceo aan drie groepen leerlingen van onze school bijles en daarmee zijn alle plaatsen die zij aan bijles bieden bezet.
Inmiddels is ook Kai Kaviani (oud-leerling van onze school) begonnen met het geven van bijles in de exacte vakken aan leerlingen uit de klassen 10-12 havo-vwo.
We begrijpen dat we hiermee lang niet alle leerlingen die zich via het formulier hadden ingeschreven, bijles kunnen bieden.
Huiswerkbegeleiding
Vanuit Lyceo heeft er voor de kerstvakantie een traject gelopen waarin ze leerlingen huiswerkbegeleiding boden. Dit traject is inmiddels afgerond. Vanaf 6 februari start een tweede ronde. Dit keer worden de leerlingen vanuit het ondersteuningsteam aangemeld en loopt het niet meer via een open inschrijving.
Examentraining
Op zaterdag 18 maart zal er een schoolexamentraining plaatsvinden ter voorbereiding op toetsweek 2B. Vanwege de beperkte hoeveelheid leerlingen die deze training kan volgen, zal de aanmelding via de mentoren lopen.
Voor de leerlingen in de examenklassen worden er examentrainingen aangeboden. De examentrainingen vinden plaats op 22 t/m 23 april en 1 t/m 2 mei op het Mendel College te Haarlem. Deze examentraining duurt 2 dagen. Binnenkort is er de mogelijkheid voor leerlingen om zich in te schrijven.