Laptopgebruik tijdens examens

Het gebruik van een laptop tijdens schoolexamens en centraal examens moet vooraf worden aangevraagd bij het ondersteuningsteam.

Aanvraagformulieren ondersteuning bij het leren

Bijles

In eerste instantie zijn er bijlessen mogelijk voor de onderstaande vakken (dit is op basis van de aanvragen van vorig schooljaar en beschikbaarheid van bijlesdocenten):

  • Natuurkunde (havo-vwo)
  • Nederlands (mavo-havo-vwo)
  • Scheikunde (havo-vwo)
  • Wiskunde (mavo)
  • Wiskunde A en B (havo-vwo)

Het is altijd mogelijk om je als leerling in te schrijven voor bijles voor een ander vak. Mochten er meerdere aanmeldingen zijn, dan zal er opnieuw gezocht worden naar een bijlesdocent en mogelijk op korte termijn alsnog bijlessen opgestart worden. 

Via de onderstaande formulieren kan een leerling ingeschreven worden voor ondersteuning door Lyceo. Na inschrijving voor een vak wat al aangeboden wordt zal Lyceo binnen twee weken contact opnemen. Mocht het een vak betreffen dat nog niet is aangeboden, dan wordt er eerst gewacht totdat er genoeg aanmeldingen zijn en een geschikte begeleider gevonden is.

Inschrijfformulier bijles klas 10m, 11D, 12p en 12v 

Inschrijfformulier bijles klas 10D, 11c en 11v

Inschrijfformulier bijles klas 10c en 10v

Inschrijfformulier bijles klas 9 mavo

Huiswerkbegeleiding

Naast de bijlessen is er ook huiswerkbegeleiding mogelijk. Het betreft een programma van acht weken. In die weken werken leerlingen twee keer per week onder begeleiding aan het aanleren van studievaardigheden, een juiste studiehouding en het maken en leren van huiswerk. Zij doen dit in groepjes van maximaal tien leerlingen. De vier pijlers die bij dit programma centraal staan, zijn plannen, structureren, herhalen en reflecteren. Aan de hand van diverse workshops werken leerlingen aan hun eigen ontwikkeling. Alle leerlingen maken aan het begin en einde van deze periode een motivatietest waarmee de groei gemeten kan worden. Tijdens deze bijeenkomsten werken leerlingen ook aan hun huiswerk en proberen ze dat wat ze geleerd hebben toe te passen. De huiswerkbegeleiding is geen bijles en de begeleider kan daardoor niet ingaan op vakspecifieke vragen.

Inschrijfformulier huiswerkbegeleiding.