Spreekuur MDO en LWOO

Voorlichtingsavonden voor ouders

We organiseren twee digitale voorlichtingsavonden voor de ouders van eventueel toekomstige leerlingen, ook voor ouders van leerlingen die in groep 7 zitten en zich met een mdo al in november moeten aanmelden. Op deze avonden belichten we de gedachte achter het vrijeschoolonderwijs en gaan we dieper in op onze individuele aanpak. Data en tijden vindt u hier.

Spreekuren

De spreekuren zijn specifiek bedoeld voor ouders van zorgleerlingen met vragen over de plaatsingsmogelijkheden en ondersteuningsbehoefte van hun kind. Dit betreft:

  • Leerlingen die leerachterstanden hebben en in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (lwoo).
  • Leerlingen waarvoor de basisschool bij ons een MDO gaat aanvragen i.v.m. specifieke zorgbehoefte.
  • Algemene zorgvragen zoals zeer ernstige dyslexie, functioneren op school of sociaal- emotionele ontwikkeling.

Vanaf september 2023 kunt u zich per e-mail aanmelden voor een afspraak op contact@rscollege.nl.

MDO aanvraag

Basisscholen die een MDO willen aanvragen voor de brugklas kunnen contact opnemen met het zorgteam zorg@rscollege.nl.