Aanmeldprocedure

Aanmelden

Je kunt je aanmelden op het Rudolf Steiner College als je basisschool advies luidt: vmbo-t, havo of vwo (of een combinatie daarvan).
De procedure geldt in het hele aanmeldingsgebied, volgens de afspraken die gemaakt zijn tussen de besturen van de scholen voor voortgezet onderwijs (het Convenant schoolbesturen voor Voortgezet Onderwijs in de regio Haarlem). Die afspraken gaan over:

 • hoe je je aanmeldt
 • de aanmelddagen (aanmeldperiode)
 • waarom loting nodig kan zijn.

Het aanmeldingsgebied bestaat uit de gemeentes: Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Hillegom, Lisse, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Zaanstad.

Zet je top 7 op je Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs

Voor het schooljaar 2022-2023 geldt dat je een top 7 van verschillende scholen aangeeft. Dat zijn de scholen die je samen met je ouders en/of je verzorgers hebt uitgezocht én die aansluiten bij je schooladvies.
Die top 7 zet je op het Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs dat je van je juf of meester krijgt.
Als je het Rudolf Steiner College op nummer 1 hebt gezet kom je het formulier bij ons inleveren op de aanmeldingsdagen.
Het is belangrijk om altijd je top 7 die aansluit bij jouw schooladvies te vermelden op het aanmeldformulier. Dan heb je de meeste kans dat je op een school terechtkomt van jouw voorkeur. Het kan zijn dat er te veel kinderen naar dezelfde school willen: dat heet ‘overaanmelding’.
Bij overaanmelding moet er worden geloot. Als je dan minder dan 7 scholen hebt ingevuld en je wordt uitgeloot, heb je minder kans dat je volgend jaar naar een van jouw voorkeurscholen kunt.

Aanmelddagen

De aanmelddata waarop je je aanmeldformulier bij ons kunt komen inleveren:

 • dinsdag 1 maart 2022 (op afspraak)
 • woensdag 2 maart 2022 (op afspraak)
 • donderdag 3 maart 2022 (op afspraak)
 • maandag 7 maart 2022 (inloop van 19.00-21.00 uur)

Wat moet je meenemen?

Neem bij je aanmelding mee:

 • Het ingevulde Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs (wat je van de basisschool krijgt)
 • Het ingevulde Aanmeldformulier van het RSC. Dit moet je online invullen en is beschikbaar vanaf 7 februari 2022
 • Een geldige identiteitskaart of paspoort. Indien van toepassing een verblijfsvergunning.

Aanmelden voor onderwijs met ondersteuning

Heb je intensieve ondersteuning nodig, dan moet jouw basisschool dat bespreken met de vo-school waar jij naar toe kunt. Jouw aanmelding voor die school moet dan gebeuren tussen 1 november 2021 en 7 februari 2022. De aanmelddagen hierboven gelden dan dus niet. Het kan zijn dat er plaatsgebrek is op de school waar je naartoe wilt, dan zal je een andere school moeten kiezen.
Basisscholen kunnen leerlingen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben aanmelden voor een MDO via zorg@rscollege.nl.

Voorrangsregels

Op het Rudolf Steiner College krijg je voorrang bij plaatsing als je afkomstig bent van een vrije basisschool uit het aanmeldgebied, of als je hier al een broer/zus op school hebt zitten. Je hoeft dan niet mee te doen aan een loting.

Loting bij overaanmelding

Komend schooljaar gaan we op het Rudolf Steiner College meer leerlingen aannemen dan vorige jaren het geval is geweest. We gaan zelfs twee extra klassen aannemen! Dit betekent dat als de aanmeldingen hetzelfde blijven als vorige jaren, wij alle leerlingen zullen kunnen plaatsen.
Als er echter meer leerlingen naar het Rudolf Steiner College willen dan er plaatsen zijn moet er worden geloot. Daarbij geldt dat bij gemengde schooladviezen geloot wordt op het laagste opleidingsniveau.

Je bent uitgeloot voor je school van eerste keuze. Wat nu?
We hopen en verwachten dat we iedereen zullen kunnen plaatsen. Word je echter uitgeloot voor onze school, dan volgt een loting voor de volgende school in je top 5. Dat loten gaat zo en gebeurt onder toezicht van een notaris:

 • Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e keuze, worden aan de hand van hun 2e keuze per school ingedeeld. Als die school genoeg plaatsen heeft, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan wordt er opnieuw geloot.
 • De leerlingen die ook worden uitgeloot bij de school van hun 2e keuze, worden opnieuw per school ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand van hun 3e keuze. Bij scholen die genoeg plaatsen hebben, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er ook nu te weinig plaatsen beschikbaar, dan wordt er geloot voor de 3e schoolkeuze.
 • Dit gaat zo door alle leerlingen geplaatst zijn. Uitgangspunt van deze loting is dat de top 5 het mogelijk moet maken alle leerlingen snel te plaatsen.

Wanneer is er nieuws over jouw plaatsing?

 • Tussen 13.00 en 15.00 uur op woensdag 16 maart 2022 belt iemand van onze school op naar jouw ouder(s)/verzorger(s) om te vertellen op welke school je geplaatst bent als het een andere school is geworden. Ook ouder(s)/verzorger(s) van nog niet geplaatste leerlingen worden gebeld. Als blijkt dat er geen plaats is op een van jouw top 5-scholen, dan krijgen je ouder(s)/verzorger(s) te horen op welke andere scholen nog wél plaats is. Uit die scholen moet je dan kiezen en je moet je zelf aanmelden op de school die dan jouw voorkeur heeft.
 • Woensdag 16 maart 2022– na 15.00 uur – vermeldt de website van onze school welke leerlingen geplaatst zijn in de brugklas. Voor jouw vermelding wordt aan je ouder(s)/verzorger(s) toestemming gevraagd via het aanmeldformulier. Als je ouders geen toestemming hebben gegeven, wordt je naam ook niet op de website vermeld.

Heroverweging van jouw vo-plaatsing

Nadat je op een vo-school geplaatst bent, komt de uitslag van jouw eindtoets bij jouw basisschool binnen. Dat zal half mei 2022 zijn. Als deze uitslag hoger is dan het eerdere advies van de basisschool kan het zinvol zijn om na te gaan of jouw schooladvies echt bij jouw niveau past.
Besluit jouw basisschool dan een hoger eindadvies af te geven voor jouw plaatsing in het voortgezet onderwijs, dan moeten je ouder(s)/verzorger(s) met een gewaarmerkt document van de basisschool naar de vo-school gaan waarop je inmiddels bent geplaatst. Die vo-school gaat dan kijken wat er mogelijk is op jouw niveau en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met je voorkeur. Daarover krijgen jij en je ouder(s)/verzorger(s) uiterlijk 1 juni 2022 bericht.

Brugboek

Uitgebreide informatie over de procedure en over de andere scholen in de regio kun je vinden in het Brugboek of op het Brugweb https://www.brugweb.nl/aanmelden.