Studie-uur

Op vaste dagen van de week is er een inloop studie-uur. Alle leerlingen zijn daar welkom.
Het studie-uur is op maandag, dinsdag en donderdag van 14.20 tot 16.45 uur.
Op het studie-uur worden de leerlingen ondersteund bij het plannen en organiseren van huiswerk en het leren leren.