TOA

Ligia Omota en Karin Ennik verzorgen de technische ondersteuning van de praktijklessen. Zij werken voornamelijk bij de scheikunde- en biologieperiodes.