Conciërges

Katalijne Lens, Ap Esenbrink, Sara van Busbach, Jan Holtman, Timon Box en Elcke Steenman zijn onze conciërges. Zij onderhouden de gebouwen, dragen mede zorg voor de bedrijfshulpverlening, zien toe op het naleven van de huisregels, vangen de laat komende leerlingen op en zijn verder nog vraagbaak voor velen.