Hartelijk dank voor de aanmelding van

We hebben uw aanmelding ontvangen! U ontvangt het ingevulde formulier als bijlage bij deze mail. Het ondertekende formulier moet samen met het VO formulier van de basisschool en een kopie van de identiteitskaart/paspoort bij ons worden ingeleverd op één van de onderstaande aanmeldingsdagen:

  • Dinsdag 1 maart: 16.00-18.00 uur
  • Woensdag 2 maart: 14.00-17.00 uur
  • Donderdag 3 maart: 16.00-18.00 uur

Via onderstaande link kunt u online voor één van bovenstaande data een afspraak van tien minuten inplannen.

Ouders die niet in de gelegenheid zijn om een afspraak te maken, kunnen op maandagavond 7 maart alsnog zonder afspraak tussen 19.00-21.00 uur de formulieren op school inleveren.

Rudolf Steiner College
Engelandlaan 2
2034 NA Haarlem