Aanmeldingsformulier – schooljaar 2022-2023

Aanmelding voor klas 7 (brugklas) – schooljaar 2022/2023

  Leerlinggegevens*  Adres volgens bevolkingsregister:


  [group nationaliteit-anders-groep]


  [/group]

  Gegevens van ouder/verzorger (contactpersoon 1)*  Gegevens van ouder/verzorger (contactpersoon 2)  Voorrang

  Komt de leerling in aanmerking voor één van de voorrangsregels?

  Basisschool*

  Welk advies voor voortgezet onderwijs heeft uw kind van de basisschool gekregen?

  Zorg en begeleiding


  [group dyslexie-groep]

  [/group]


  [group dyscalculie-groep]

  [/group]


  [group leermoeilijkheden-groep]


  [group geen-inzage-groep]


  [/group][/group]
  [group wel-inzage-groep]

  [/group]


  [group lichamelijke-beperking-groep]

  [/group]

  Voorkeur voor plaatsing met andere leerling

  Mocht de leerling een voorkeur hebben voor plaatsing in de klas bij een andere leerling, dan kunt u hieronder één naam opgeven. De indeling van de klassen is echter gebonden aan het schooladvies van de leerling, de verdeling van de niveaus, de school van herkomst en de verhouding jongens/meisjes. Tot onze spijt is het dus niet altijd mogelijk om aan de voorkeur van de leerling tegemoet te komen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

  Aanleveren gegevens

  1. Dit volledig aanmeldingsformulier
   Volledig ingevuld en ondertekend.

  2. Het regionale Aanmeld Formulier PO-VO
   Dit ontvangt u van de basisschool. Hierop moeten 7 voorkeursscholen worden aangegeven.

  3. ID of Paspoort
   Bij aanmelding toont u het Identiteitsbewijs of paspoort van de leerling. Indien dit niet beschikbaar is toont u de zorgverzekeringspas met het BSN nummer.

  4. Onderzoeken en verklaringen.
   Eventuele dyslexieverklaring en overige onderzoeksrapporten.

  Ondertekening

  Met deze aanmelding geeft de ouder/verzorger aan:

  • toestemming te geven voor de overdracht van leerlinggegevens van de huidige school naar het Rudolf Steiner College.

  • toestemming te geven om de persoonsgegevens van de leerling en ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het onderwijsproces op te slaan in de schooladministratie. De schooladministratie wordt gevoerd op basis van de AVG en de gegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de onderwijsdoeleinden op onze school. Indien om wat voor reden dan ook de aanmelding niet door kan gaan zullen de aangeleverde gegevens worden vernietigd.

  • toestemming te geven om, indien het Rudolf Steiner College dit voor het beoordelen van het dossier noodzakelijk acht, bij de leerling aanvullende toetsen af te nemen zoals een drempeltoets.

  • kennis genomen te hebben van het schoolbeleid en akkoord te gaan met alle door de school opgestelde regels zoals die vermeld staan op de website www.rscollege.nl. Dit betreft o.a. het zorgbeleid, dyslexiebeleid, alcohol- en drugsbeleid, omgangsbeleid, verzuimbeleid en de algemene schoolregels.

  Op woensdag 16 maart 2022 worden de namen van de leerlingen die definitief geplaatst zijn op onze website gepubliceerd. Deze publicatie blijft niet langer dan een week op de website staan.