Informatie examens 2022

Meer informatie volgt in maart.

Rooster

Het examenrooster is per leerling verschillend, afhankelijk van het vakkenpakket en de keuze voor eventuele spreiding. Leerlingen kunnen het rooster voor alle vakken terugvinden op mijneindexamen.nl. Via de app kan de persoonlijke situatie worden ingevoerd.

Wanneer ben ik geslaagd?

VMBO-TL
HAVO
VWO
Aanvulling maatregelen slaag-zakregeling coronavirus

Bekendmaking uitslag examens

uitslagen eerste tijdvak:  donderdag 9 juni 2022

uitslagen tweede tijdvak: vrijdag 1 juli 2022

uitslagen derde tijdvak: donderdag 14 juli 2022

Diplomauitreiking

mavo: maandag 11 juli
aanvang 18.30 uur eindgetuigschriften + diploma’s
Belgiëlaan, alleen voor ouders.

havo: dinsdag 12 juli
aanvang 18.00 uur eindgetuigschriften, Belgiëlaan, alleen voor ouders
aanvang 21.00 uur diploma’s, Engelandlaan, iedereen welkom.

vwo: maandag 11 juli
aanvang 18.00 uur eindgetuigschriften, Engelandlaan, alleen voor ouders
aanvang 21.00 diploma’s, Engelandlaan, iedereen welkom.